Flickr
Tel. +376 601 250

De conformitat amb la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris es tractaran amb absoluta confidencialitat, adoptant els nivells de protecció i les mesures necessàries de tipus tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

El titular/tutor cedeix les dades de caràcter personals que seran incloses en un fitxer automatitzat de AIA per a la gestió d’associats. S’adoptaran les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb la normativa aplicable. En cap cas s’utilitzen galetes (cookies) per a l’adquisició de dades personals identificatives de l‘usuari ni s’enregistren les seves adreces IP.

En tot cas, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu aia@andorra.ad

essay writersterm paperbuy essaypaper writerwrite my paperprofessional writer service
Mahindra research valley mrv chennai silks
Html tag case sensitive characters
Free online homework calendar
Venona papers define paradigm
The man who planted trees jean giono review journal newspaper
Need help writing a paper for free
Carbonsports lightweight clinchers in essays
L atomium hda conclusion on global warming
Gold nano particles synthesis of proteins
Problematic questions for essays of elia